84

Schrikbarend stopt het lot de schemering
zo dof en lusteloos het nachtvel in
en in het zwart van die betovering
propt zij bij deze dag de levenszin,
dat elk beginsel weerloos sterft daarin.
 Rest mij ternauwernood herinnering:
haar beeld gevangen in mijn woekering.
 Zij wringt zich om in mij en om en vrij
of scheukt en schokt in mijn verbittering:
de nacht komt dichterbij, niet ik, niet zij.

83

Een speld van git bij parels kornalijn,
granaat en amber. Daar donker diep klaart
haar hals uit met van geuren een gordijn
en krult een lok die wit gefonkel gaart
voor mij die als een god op aard bedaard
haar zich voor mij ontdoen ziet van die praal.
 Zo uit een zijden kleed stapt haar verhaal,
zo ster die in mijn armen branden gaat,
van elk idee belichaamd ideaal,
zo is Lais die stralend voor mij staat.

82

Gramente dade dooruk om sprotek
ruchviels vaval & ian do logen brr
hapensie immen, lagende kwotek
zuzendenijkte, slochtoms der grr
rachrome butten, wakelde em krr.
  Augolk tie mast, oondere trentonde
julk mettertet trost no trost omonde
dade om pelenduse, neup zik neup.
  Klichfane fulpe grokulke deoned
dado miksaje rijtop', klibdik, zeup.

 

 

81

Paleis waar ik de rijkdom dood bezit,
& honderdduizend soorten duisternis,
geheiligd schrijn waar niets het niets aanbid,
verloop van tijd, vrij van gebeurtenis,
een plaats waar slechts voor leegte ruimte is.
  Ik ben herhaling die zichzelf herkent,
vervormde uitspraak van een dode vent.
  Mijn code dreunt hier vers na vers voorbij:
het duren van verveling dat nooit went.
  Kom, schep er nog wat haat of liefde bij.

80

"deorum dearumque facies uniformis"
Apuleieus, Metamorfosen XI
Is het Isis die ik zie, haar blanke
vuur van huid verhoogd met manestralen?
  Zijn het in die wilde baren daar haar ranke
hals, haar ogen die het licht doen dralen
voor het in de nacht verdwijnt?  Bepalen
achtergrond & kleed 't goddelijke lijf,
of maakt het huis als code het verblijf?
  Maakt het haar zien voor haar bestaan iets uit?
  Doet Isis goed als doel van ons bedrijf?
  Was Isislust altijd al mijn besluit?

79

NKDEE_Emblemata_mengsel

Het mengsel mens wil van vrijheid blijven
dromen & morrelen daar aan sloten
waar elk ander dier van schrik verstijven
zou, daar duidelijk zijn dood besloten
ligt in waar het in werd opgesloten:
de pure Tijd heeft met de illusie
van het Lot catastrofaal een fusie
aangegaan, besluitend het bedachte,
& zo, voortdurend in die confusie,
verontreinigt Reinheid de gedachten.

78

Zwervend tast het ik in nergens rond
& nergens is heelal, een alomtrent
& daar waar vroeger nog haar schaduw stond
bij mij, geraak ik verder mij ontwend
omdat ook zij verdween in mij, absent.
  Ik zie nog beelden lijf van haar apart
maar het licht brandt in elk beeld door tot zwart:
het vuur in mij vernietigt de herinnering
& dan beklemt de leegte mij zo hard
dat ik dat branden wil, vernietiging.